Lên kết Website GD TPYB

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Cô giáo MNGP múa

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bàn tay tặng đóa hồng bao giờ cũng để lại mùi thơm....

  Kế hoạch An ninh trật tự

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Giới Phiên (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:54' 26-10-2012
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 1520
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG MẦM NON GIỚI PHIÊN
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  Số: 18 /KH-MNGP


  Yên Bái, ngày 20 tháng 10 năm 2012
  KẾ HOẠ
  Triển khai thực hiện thông
  
  KẾ HOẠCH
  Triển khai thực hiện Công tác “ An toàn về an ninh , trật tự”

  Thực hiện thông tư số 23 /2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của bộ công an qui định về khu dân cư, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh , trật tự”
  Thực hiện Kế hoạch số 640/KH-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2012 của UBND thành phố Yên Bái về việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, nhà trường đạt tiêu chuẩn về "An toàn về an ninh, trật tự"
  Trường Mầm non Giới Phiên thành phố Yên Bái xây dựng kế hoạch Triển khai thực hiện thông tư số 23 /2012/TT-BCA ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Bộ Công an qui định về khu dân cư, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đạt tiêu chuẩn “ An toàn về an ninh , trật tự”

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  - Nhằm phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố và xây dựng các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự.
  - Việc triển khai thực hiện phải khẩn trương, đúng quy định, sâu rộng trong các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và cán bộ, nhân dân mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.
  II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
  1. Tổ chức quán triệt Thông tư số 23/2012/TT-BCA:
  - Nhà trường tổ chức quán triệt Thông tư số 23/2012/TT-BCA cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên gắn với quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW: tập trung quán triệt sâu rộng nội dung các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự; trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét duyệt, công nhận các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” để thực hiện đúng, có hiệu quả.
  2. Tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA:
  - Nhà trường thường xuyên chỉ đạo thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA gắn với các chủ trương, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong quá trình triển khai cần chú ý một số điểm sau:
  - Nhà trường có Nghị quyết, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
  - 100% cán bộ giáo viên, nhận viên, hộ gia đình trong nhà trường ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự””:
  -Hàng năm nhà trường có Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự (trong đó có nội dung lãnh đạo khu dân cư đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”). Những nơi có hoặc không có chi bộ trực thuộc đều phải có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh, trật tự”.
  - Mốc thời gian đánh giá phân loại các khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường lấy mốc từ ngày 01 tháng 11 năm trước đến ngày 31 tháng 10 năm sau.
  - Trình tự, thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Thông tư số 23/2012/TT-BCA:
  - Nhà trường thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, Hoàn thành thủ tục, hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn
   
  Gửi ý kiến

  Chào mùng đại hội công đoàn trường MN Giới phiên