Lên kết Website GD TPYB

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Cô giáo MNGP múa

Sắp xếp dữ liệu

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bàn tay tặng đóa hồng bao giờ cũng để lại mùi thơm....

  QUYẾT ĐỊNH THÀNH LÂP BAN GIÁM KHẢO HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Giới Phiên (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:21' 22-11-2012
  Dung lượng: 46.5 KB
  Số lượt tải: 1024
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT TP YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG MN GIỚI PHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số: 15QĐ-MNGP TP Yên Bái, ngày 15 tháng 11 năm 2012


  QUYẾT ĐỊNH
  V/v thành lập Ban chỉ đạo, Ban giám khảo hội thi giáo viên giỏi cấp trường
  Năm học 2012 – 2013


  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON GIỚI PHIÊN - TP YÊN BÁI

  - Căn cứ công văn số:127/PGD&ĐT-GD ngày 12/09/2012 của Phòng GD&ĐT TP Yên Bái V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2012- 2013.
  - Căn cứ kế hoạch số: 08/KH- ngày 10/9/2012 của trường MN Giới Phiên TP Yên Bái V/v thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013.
  - Căn cứ kế hoạch số: 19/KH- ngày 15/10/2012 của trường MN Giới Phiên TP Yên Bái V/v tổ chức hội thi giáo viên dạy giởi cấp trường năm học 2012-2013
  Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.

  QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Thành lập ban chỉ đạo, Ban giám khảo hội thi giáo viên giỏi cấp trường, năm học 2012 – 2013 của trường mầm non Giới Phiên Thành Phố Yên Bái Gồm các ông bà (có danh sách kèm theo) :
  Điều 2: Ban chỉ đạo, Ban giám khảo và các thành viên thực hiện chấm thi giáo viên dạy giởi cấp trường năm học 2012-2013
  Chức năng nhiệm vụ của các thành viên do ông, (bà) trưởng ban phân công Thời gian từ ngày 15/10/2012 đến hết ngày 4/01/2013 (lịch cụ thể theo kế hoạch)
  Điều 3: Tổ chuyên môn, ban chỉ đạo, ban giám khảo và các ông bà có tên trong danh sách căn cứ Quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
  - Phòng GD-ĐT TP (Để B/c) HIỆU TRƯỞNG
  - Như điều 3 (T/h)
  - Lưu:
  Lê Thị Quang  DANH SÁCH
  BAN CHỈ ĐẠO, GIÁM KHẢO HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
  (Theo QĐ số 15/QĐ-MN ngày 15/11/2012 của hiệu trưởng trường MN Giới Phiên)

  1/ Ban chỉ đạo:

  1. Bà Lê Thị Quang: Hiệu trưởng - Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Băng : Phó HT - Phó trưởng ban
  3. Bà Phạm Hồng Vân : NVKT - Thư ký
  2/ Ban GK cấp tổ
  1. Bà Hồ Thị Thúy Mai: TPCM - Tổ trưởng tổ GK
  2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải : TPCM - Ủy viên
  3. Bà Vũ Thị Thúy Lan: GV - Thư ký
  3/ Ban GK cấp trường
  1. Bà Lê Thị Quang: Hiệu trưởng - Trưởng ban
  2. Bà Nguyễn Thị Băng : Phó HT - Phó trưởng ban
  3. Bà Hồ Thị Thúy Mai: TPCM - Thư ký
  ………………………………………

  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐAO, BAN GIÁM KHẢO HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
  (Theo QĐ số 15/QĐ-MN ngày 15/11/2012 của hiệu trưởng trường MN Giới Phiên)

  1. Bà Lê Thị Quang: Hiệu trưởng - Trưởng ban
  Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, ra quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban giám khảo, Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo, ban giám khảo hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2012-2013 của trường mầm non Giới Phiên
  Chỉ đạo ra đề thi lý thuyết và thực hành, thẩm định đề thi và kết quả chấm thi; Trực tiếp tham gia ban giảm khảo chấm thi cấp trường.
  2. Bà Nguyễn Thị Băng : Phó HT - Phó trưởng ban
  Trực tiếp tham gia ban giảm khảo chấm thi cấp trường, giám sát hội thi cấp tổ. Bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên tham gia hội thi; tổng hợp báo cáo kết quả hội thi
  3. Bà Hồ Thị Thúy Mai: TPCM -Ủy viên
  Trực tiếp tham gia ban giảm khảo chấm thi cấp tổ, cấp trường ;Bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên tham gia hội thi; tổng hợp báo cáo kết quả hội thi cấp tổ.
  4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải : TPCM - Ủy viên
  Trực tiếp tham gia ban giảm khảo chấm thi cấp tổ; Bồi dưỡng chuyên môn cho các giáo viên tham gia hội thi;
  5. Bà Vũ Thị Thúy Lan: GV - Ủy viên
  Trực tiếp tham gia ban giảm khảo chấm
   
  Gửi ý kiến

  Chào mùng đại hội công đoàn trường MN Giới phiên